Ullerteg Motivation & Handledning 

Vad jag erbjuder

  • Motiverande samtal, MI- utbildning och handledning.
  • Motivational Enhancement Therapy, MET- utbildning och handledning.
  • Handledning- professionell handledning för individ eller grupp.

Kort om Dick

Dick är handledare, folkhälsovetare, leg. sjuksköterska och är medlem i MINT- Motivational Interviewing Network of Trainers. Dick har omfattande erfarenhet av att utbilda och handleda i Motiverande samtal-MI och i Motivational Enhancement Therapy- MET. Dick är utbildad handledare och har lång erfarenhet av arbete med alkohol- och narkotikafrågor, både i samarbetsprojekt, som behandlare och utbildare.

Dick Ullerteg, motivator